Geologie a měření radonu

 • ČOV Řepeč, ČOV Borotín, ČOV Malšice
 • STRYHAL, stroje a nářadí – prodejny v Táboře a Č.Budějovicích
 • Bytové domy cihelna Čekanice, bytové domy na Svaté Anně v Táboře
 • Bytový dům Malšice, bytové domy Chýnov, bytový dům Bystřice, atd.
 • Pedologický průzkum dálnice D3 Soběslav – Bošilec
 • Průzkum radonového indexu pro urbanistickou studii Tábor – Větrovy
 • Měření objemové aktivity radonu v objektu ČSPHM SHELL Czech republik
 • Měření objemové aktivity radonu v prostorách rybářské bašty Třeboň před rekonstrukcí
 • Průzkumy a stanovení radonového indexu pozemku pro výstavbu rodinných domků po celé ČR

Vodohospodářské stavby

 • Hrad Kotnov Tábor – VHS + ZTI
 • Obytný soubor Tábor – Čekanice – VHS + ZTI
 • Avenium Praha – 110 b.j. Holešovice, 8 nadzemních + 2. podzemní podlaží – ZTI
 • Tábor Blanické předměstí – STL plynovod, kanalizace
 • Bechyně, lokalita U Studen, 50 RD – kanalizace, vodovod, plynovod
 • Bechyně, rekonstrukce náměstí TGM a okolí – kanalizace a vodovod
 • Průmyslový areál Servis Park Sezimovo Ústí – VHS + ZTI