měření radonu

Odborný garant     ing. Vlastimil Kusý     geolog

+420 608 164 123      kusy@sprojekt.cz

  • Průzkum a stanovení kategorie radonového indexu základových půd
  • Měření objemové aktivity radonu v pobytových prostorách (před rekonstrukcí)
  • Měření objemové aktivity radonu pro kolaudační řízení (po realizaci ozdravných protiradonových opatření
  • Zajištění gamaspektrometrického měření stavebních hmot a jiných materiálů
  • Zajištění radiologického rozboru vody

Osvědčení a oprávnění

  • Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (2004 – SÚJB Praha)
  • Povolení k měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku (2006, SÚJB Praha)