vodohospodářské stavby

Odborný garant          Pavel Mráz

IČ: 40731511    + 420 381 498 324    mraz.pavel@centrum.cz

autorizovaný technik pro:

vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické

technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

Vodohospodářské stavby

  • venkovní kanalizace
  • venkovní vodovod
  • domovní a kontejnerové čistírny odpadních vod
  • studny

Zdravotně technické instalace

  • vnitřní kanalizace
  • vnitřní vodovod
  • vnitřní plynovod
  • přípojky sítí