VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

ING. JIŘÍ FIŠER – autorizovaný projektant

IČO: 10322736     tel. 724 382 801     fiser@sprojekt.cz

 NĚKTERÉ REFERENCE:
 • Základní technická vybavenost obytných souborů Soběslav Na Brousku, Planá n/L Na Březích,  Na Skalách, Barhoňák, Nad Hejtmanem,  Hliny, obcí Slapy, Turovec
 • Čistírny odp. vod Borotín, Dražice, Slapy, Malšice, Nová Ves, Šebířov
 • Plynofikace obcí Stádlec, Borkovice, Sviny, Tábor – Měšice
 • Rekonstrukce páteřního sběrače B , sběračů E, D – Tábor
 • Vodní nádrže Háj (Klínovec), Jáchymov , obnova rybníka Lipovka, krajinotvorné rybníky Radkov
 • Kanalizace obcí Nová Ves, Roudná, Šebířov, kanalizace a ČOV Vyšetice
 • Čerpací stanice odp. vod Tábor – Čekanice, Měšice, Planá n./L.
 • Vodohospodářské objekty obaloven živičných směsí Vinařice, Stašov, Smyslov
 • Vodovod a vodojem Dobronice, Nechvalice, Záhostice
 • Vodohospodářské a plynofikační části územních plánů
 • Vodohospodářské studie Slapy, Chlebov, Oldřichov, Nedvědice
 • Rekonstrukce uličních profilů Tábor – Čelkovice, Měšice, Čekanice
 • Manipulační řády nádrží Jordán, Košín I.,II.,III.
 • Vodohospodářská infrastruktura obchodního centra Stop Shop Tábor