Geologie a měření radonu

  • ČOV Řepeč, ČOV Borotín, ČOV Malšice
  • STRYHAL, stroje a nářadí – prodejny v Táboře a Č.Budějovicích
  • Bytové domy cihelna Čekanice, bytové domy na Svaté Anně v Táboře
  • Bytový dům Malšice, bytové domy Chýnov, bytový dům Bystřice, atd.
  • Pedologický průzkum dálnice D3 Soběslav – Bošilec
  • Průzkum radonového indexu pro urbanistickou studii Tábor – Větrovy
  • Měření objemové aktivity radonu v objektu ČSPHM SHELL Czech republik
  • Měření objemové aktivity radonu v prostorách rybářské bašty Třeboň před rekonstrukcí
  • Průzkumy a stanovení radonového indexu pozemku pro výstavbu rodinných domků po celé ČR