Vodohospodářské stavby

  • Hrad Kotnov Tábor – VHS + ZTI
  • Obytný soubor Tábor – Čekanice – VHS + ZTI
  • Avenium Praha – 110 b.j. Holešovice, 8 nadzemních + 2. podzemní podlaží – ZTI
  • Tábor Blanické předměstí – STL plynovod, kanalizace
  • Bechyně, lokalita U Studen, 50 RD – kanalizace, vodovod, plynovod
  • Bechyně, rekonstrukce náměstí TGM a okolí – kanalizace a vodovod
  • Průmyslový areál Servis Park Sezimovo Ústí – VHS + ZTI